Medrando é un centro de desenvolvemento e aprendizaxe multidisciplinar

Quen somos?

Somos un equipo de profesionais que trata de dar resposta en todo momento ás necesidades dos nenos e nenas.

Con quen traballamos?

 • Atención temperá
 • Infancia e adolescencia

Como traballamos?

Cunha metodoloxía activa, de corte lúdico e centrándonos nos seus intereses para que a motivación sexa o punto de partida.

Como intervimos?

Facémolo en coordinación cos principais contextos nos que se desenvolve o neno/a para que a intervención sexa integral:

 • Coa escola: para facernos unha idea máis completa da súa realidade a nivel social, académica e persoal, así como para realizar un seguimento da súa evolución.
 • Coa familia: para acompañala en todo momento, atendendo as dúbidas ou preocupacións que poidan xurdir e tamén para ofrecerlle pautas co fin de que as melloras se xeralicen.

Outras intervencións

 • Adultos
 • Adultos maiores

Que aportamos á túa familia?

 • Unha intervención individual adaptada ás necesidades de cada neno/a.
 • Recursos creados específicamente para atender as súas necesidades.
 • Profesionais en continúa formación.
 • Ambiente acolledor para favorecer a aprendizaxe.
 • Cercanía, traballo en equipo e compromiso.

Servizos

Logopedia

Servizos sanitarios - R.S. C-36-003354

 • Comunicación
 • Fala e linguaxe
 • Terapia orofacial e miofuncional
 • Audición

Terapia ocupacional

Servizos sanitarios - R.S. C-36-003354

 • Integración sensorial
 • Autonomía
 • Habilidades sociais
 • Rehabilitación neurolóxica
 • Habilidades motoras finas e grosas

Pedagoxía

-

 • Dificultades da aprendizaxe
 • Técnicas de estudo
 • Habilidades cognitivas
 • Lectura e escritura

Instalacións

Quen somos

Jenifer Oza Araujo

Logopeda

Colexiada nº 15/0234

RUEPPS E7530

R.S. C-36-003354

Aroa Vallina Gutiérrez

Terapeuta ocupacional

Colexiada nº 514

RUEPPS E7532

R.S. C-36-003354

Eva Gándara Alonso

Pedagoga

RUEPPS E6332

Contacto

Dirección

Praza Bautista Alonso (Praza do Monterreal), 7, baixo, C.P. 36780 A Guarda, Pontevedra

Consultas xerais

664 506 891

info@gabinetemedrando.com

664 506 891

Logopedia

623 004 243

logopedia@gabinetemedrando.com

Terapia ocupacional

611 799 180

terapiaocupacional@gabinetemedrando.com

Pedagoxía

664 506 891

info@gabinetemedrando.com

instagram facebook